Kontakt Bigum&Co

Du er altid velkommen til at komme forbi, eller kontakte os på:

Telefon: (+45) 71 99 71 71

E-mail: info@bigum.co

Find vej med Google Maps

Adresse:

Uddannelsen foregår i Bigum&Co’s undervisningsmiljø:

Mikado House
Bigum&Co Learning ApS
Rued Langgaards Vej 8
DK- 2300 København S

Ofte stillede spørgsmål

Få svarene på de oftest stillede spørgsmål her. Finder du ikke svar på dit, så hold dig ikke tilbage fra at kontakte os.

Generelt

Pris for selvbetalere:
København kr. 20.619,42,-
Skanderborg kr. 20.619,42,-

Næste uddannelsestart er 20190225.
Du tilmelder dig uddannelsen i Online Marketing her

Hvis du er ledig kan du få kurset betalt af a-kassen eller jobcentret.

Nej, det er der ikke. Dine undervisere vil dog anbefale et par online marketing programmer, som det står dig frit for at købe.

Vores uddannelse giver dig en solid indsigt i de grundlæggende principper i online marketing. Undervejs i uddannelsen arbejder du med din egen virksomhed som case og derfor tilpasser du principperne og de online værktøjer til enten B2C- eller B2B-målgruppen.

Ja! Uddannelsen er netop bygget op, så du undervejs i uddannelsen udvikler og styrker din virksomheds online marketing profil markant – og på den måde gør dit arbejde samtidig med, at du kan skrive en ny uddannelse på CV’et.

Ja, online marketing uddannelsen kan indgå i en bruttolønsordning, og blive betegnet som et personalegode (ligesom tlf, aviser o.lign.) som du modtager fra din arbejdsplads. Vælger du en bruttolønsordning, modtager du et lidt mindre beløb brutto om måneden under uddannelsens forløb.

Bruttolønsordningen skal minimum vare 12 måneder, hvilket betyder, at det fulde beløb uddannelsen koster bliver ligeligt spredt ud over 12 måneder. Du kan som medarbejder ikke selv betale for uddannelsen og efterfølgende få refunderet beløbet.

Det er din arbejdsgiver, der skal give dig personalegodet. Tal med din arbejdsgiver om mulighederne for bruttolønsordningen og læs mere om betingelserne for at få bruttolønsordningen i SKAT’s guide her.

Disciplinerne i online marketing er tæt forbundne: jeres virksomhed kan f.eks. skabe en langt mere effektiv social medie-strategi ved at kombinere den med søgemaskineoptimering, ligesom jeres Adwords-kampagner bliver mere virkningsfulde med et solidt kendskab til Google Analytics. Derfor er en sammenhængende uddannelse i online marketing en bedre investering end f.eks. enkeltkurser.

Nej, det er det ikke. I løbet af uddannelsen arbejder vi i høj grad på strategisk og taktisk niveau. Du vil derfor efterfølgende kunne udforme effektive online strategier, som kan udføres af dine kollegaer med rettigheder.

Vedrørende SVU

SVU er statens pulje til videreuddannelse og opkvalificering af personer der er i arbejde.
For at få SVU-støtte skal du opfylde en række kriterier.

Du skal som udgangspunkt opfylde nedenstående kriterier (der kan dog søges om dispensation):

  • Du skal være i arbejde på en dansk arbejdsplads
  • Du må ikke have en videregående uddannelse
  • Du skal være fyldt 25 år
  • Du kan ikke få SVU, hvis du er nået folkepensionsalderen, når uddannelsen begynder
    I særlige tilfælde kan Styrelsen godkende, at der gives SVU til uddannelsessøgende, der ikke er fyldt 25 år endnu, hvis uddannelses gennemføres som led i et jobrotationsprojekt
  • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller ligestillet med danske statsborgere
  • Du skal have været beskæftiget inden for de sidste 5 år, svarende til mindst 3 år på fuld tid. Er du deltidsbeskæftiget, skal du kun have været beskæftiget i hvad der svarer til mindst to år på fuld tid.
  • Hvis du er lønmodtager – skal du have indgået en aftale med din arbejdsplads om, at du er væk fra arbejdspladsen de dage du studerer på uddannelsen

Så snart du har reserveret en plads på uddannelsen, vil du blive ringet op af vores kursusansvarlige, som vil besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med det praktiske ved tilmelding.

Du skal herefter søge om SVU via følgende link. Det er vigtigt, at du søger digitalt.

Hvis du har spørgsmål vedr. SVU, kan du finde kontaktinformationer på SVU-administratorerne her

Når du har søgt om SVU digitalt, kan der gå op til 5 uger før end de har behandlet din ansøgning. Hvis du kun kan deltage på kurset med hel- eller delvis dækning af SVU, og der er mindre end 5 uger til holdstart, kontakter du os blot, så finder vi en løsning.

Vi anbefaler at du ringer til SVU-administrator, de kan nemt hjælpe dig ud fra din pågældende situation.

Tlf. 72317910.

Du kan også læse mere på www.svu.dk

Vedr. Eksamen

Efter endt kursus kan du vælge at gå op til en mundtlig eksamen. Eksamen varer 30 minutter inkl.  votering, og består af 5-7 minutters oplæg fra dig, hvor du kort introducerer din case og valgte online marketing strategier. Dertil er ca. 15 minutters samtale og derefter votering og feedback.

Du vil få karakter ud fra 7- trins skalaen.